מימון פרויקטי תמ"א 38 חיזוק בינוי

מאת: רונן גאון

במאמר זה  נתאר שלבי מימון וסוגי מימון של פרוייקטי תמ"א 38  חיזוק בינוי.

נתאר מימון של פרויקט תיאורטי בין 12 דירות קיימות ו 10 דירות חדשות בהרצליה בשכונה ממוצעת.

צרכי  מימון לפי זמנים:

תכנון עד אגרות – כ 300 א '₪.

הנבטה – אגרות, ערבות דיירים, השלמת תכנון – כ 1,700 א' ₪.

בניה, שכירות, ניהול פיקוח, מימון ,שיווק ,בצ"מ – כ 13,000 א' ₪.

משך הביצוע כ 18 חודש.

בפרויקטי תמ"א  שכיחים, מתחילות מכירות לקראת סוף שלד הדירות החדשות.

צרכי המימון מסתכמים בכ 6-7 מ ' ₪ עד תחילת מכירות.

משלב גמר שלד, בדרך כלל, ההכנסות ממכירת דירות,  משרתות את ההוצאות עד גמר.

ניתן לסכם שהפרויקט צורך מזומנים כל חודש במשך שנה.

מקורות מימון  לא מוסדרים של יזמים :

הון עצמי.

מכירות מוקדמות.

בשיטה זו, היזם מממן את ההוצאות בכך שמוכר דירות (ברוב המקרים לקרובים)  ונאלץ לא פעם לתת הנחות משמעותיות כשנזקק למזומנים.

יתרונות וחסרונות :

יתרון ליזם  – חסכון בהוצאות מימון.

חסרון – קושי במכירה  מוסדרת של דירות וסיכון למוכר ולקונה.

חסרון  – הוצאת כספים על ידי היזם לצרכים מחוץ לפרויקט.

חסרון – אפשרות להיעדר משאבים, עצירה והתדרדרות.

 

מקורות מימון מוסדרים – ליווי סגור:

הון עצמי.

בנק/קרן מלווה.

מכירות.

בשיטת הליווי הסגור, גוף פיננסי כמו בנק/קרן/חב' ביטוח , מנהל את כל ההכנסות וההוצאות של הפרויקט ומבטיח שכספים משמשים  לפרויקט בלבד.

חסרון – ריתוק הון עצמי ( לחלק גדול מהיזמים אין מספיק הון עצמי לפרויקטים).

יתרון – המימון מאושר מראש ובסירות סיום הפרויקט גבוהה.

2017-05-25T13:12:13+00:00
שטיכמוס בתחדשות עירונית

שטיכמוס בתחדשות עירונית